Gedurende het winterseizoen wordt er in verschillende groepen catechese gegeven. De catechisatielessen, die worden verzorgd door de predikant, vinden op maandagavond plaats volgens onderstaand schema:

  • 12 t/m 15 jaar: 19.00 – 19.45 uur
  • 16 jaar en ouder: 19.50 – 20.35 uur