Ten behoeve van de collecten tijdens de kerkdiensten verkoopt de kerkvoogdij collectemunten. Dit vanwege het gebruiksgemak en de fiscale voordelen: de gemeente is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor giften (en daarmee ook collectemunten) aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

De verkoop van collectemunten vindt om de week op maandagavond plaats in de kerk, van 18.30 tot 19.30 uur. Voor een vlotte afhandeling kunt u uw bestelling ook mailen naar kerkvoogdij@hhgwezep.nl en het verschuldigde bedrag overmaken op NL39 RABO 0326 5673 13 t.n.v. HHG Wapenveld-Wezep; de bestelling ligt dan de eerstvolgende maandag klaar.

Collectemunten zijn verkrijgbaar in de volgende waarden:

€ 0,60 / oranje
€ 1,00 / groen
€ 2,00 / blauw

De munten zijn te gebruiken voor alle collecten binnen de gemeente.