Kerntaak van de diaconie is het inzamelen van de giften tijdens de eredienst en de uitdeling daarvan. Of om met het bevestigingsformulier te spreken: “met troostrijke redenen uit het Woord Gods, aan de armen en ellendigen hulp bewijzen.”

 

Vragen en opmerkingen kunnen worden gemaild naar [email protected].

 

Leden

G.J. de Greef (voorzitter diaconie / scriba kerkenraad)
Tel. 038-7501438
[email protected]
[email protected]

G.J.E. Doorneweerd
Tel. 038-3762394
[email protected]

H.J. Schipper (penningmeester)
Tel. 038-7440160
[email protected]

G. Ravenshorst 
Tel. 

De Hersteld Hervormde Kerk (HHK) en daarmee de Hersteld Hervormde Gemeente Wapenveld-Wezep e.o. heeft een status als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor giften en collectegelden aftrekbaar zijn voor de belasting. Voor het verkrijgen en behouden van die status dient de diaconie aan een publicatieplicht te worden voldoen. De te publiceren gegevens zijn hier te vinden. Klik hier voor meer informatie over de ANBI-status van de HHK.