Korte cursus evangelisatie
In de Bijbel worden we opgeroepen om een zoutend zout en een lichtend licht in deze wereld te zijn (Mattheüs  5: 13-14). Dat betekent dat de wereld moet kunnen zien en horen wat het betekent christen te zijn. Het is niet altijd gemakkelijk om een gesprek over het christelijk geloof aan te gaan. De commissie evangelisatie biedt daarom een uitgebreide en een verkorte cursus toerusting evangelisatie aan. Tijdens een verkorte cursus wordt stil gestaan bij thema’s die belangrijk zijn voor de gemeente om naar buiten te treden en om daadwerkelijk te evangeliseren.
In het najaar hopen wij 5 avonden te houden in de Bethelkerk te Wezep. De data zijn: 7-09, 21-09, 5-10, 26-10, 16-11. De tijden zijn van 19.45 tot 21.45 uur. Wij hopen dat uw belangstelling is gewekt! Voor meer informatie en aanmelden kunt u mailen naar [email protected]wezep.nl. Mensen uit andere kerkverbanden zijn ook welkom. Naburige gemeenten zijn ook uitgenodigd voor deze cursus.