Wie slecht ter been is of niet in staat om naar de kerk te komen maar wel de kerkdiensten wil bijwonen, kan zich door een gemeentelid laten halen en brengen. Wie meer wil weten, kan zich melden bij een van de diakenen.