De kerkvoogdij is verantwoordelijk voor de financiële aangelegenheden van de gemeente voor zover niet van diaconale aard. De kerkvoogden zijn belast met onder meer de zorg voor de gebouwen, de bekostiging van de predikantsplaats, het bijhouden van de administratie, maar ook het verwerven van inkomsten. Jaarlijks stelt de kerkvoogdij een begroting op, die ter inzage ligt voor elk gemeentelid.

Vragen en opmerkingen kunnen worden gemaild naar [email protected].

IBAN van de kerkvoogdij is NL39 RABO 0326 5673 13.

Leden

J.B. Boer

H. Petersen (voorzitter)
Tel. 06-13450069

J. ter Velde
Tel. 06-23247432