Ouderlingen hebben opzicht over de kerk en regeren haar. In het bevestigingsformulier luidt het als volgt: “Zo is dan het ambt der ouderlingen, met de dienaars des Woords, opzicht te hebben over de gemeente, die hun bevolen is; naarstiglijk toe te zien, of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel; die zich onstichtelijk gedragen, te vermanen, en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden (..)”.

Ouderlingen

H.E. de Groot
Tel. 038-3760974
[email protected]

J.H. Visser
Tel. 038-4479849
[email protected]

H.J. Wolfsen
Tel. 038-4470089
[email protected]