De kerk behoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. Gods Naam wordt daardoor gelasterd en het vertrouwen in medechristenen geschaad.

Wie wordt geconfronteerd met situaties van seksueel misbruik in de gemeente of er kennis/vermoedens van heeft, kan terecht bij de vertrouwenspersoon: mw. W.G. van Vlastuin-Wiersma, tel. 038-7510506 of [email protected].