Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Wapenveld/Wezep, onderdeel van de Hersteld Hervormde Kerk. Op deze site vindt u alle relevante informatie over onze gemeente. Vragen en/of opmerkingen over deze site kunt u kwijt via [email protected].


Coronavirus

Vanwege de coronacrisis zijn alle kerkelijke activiteiten en bijeenkomsten op dit moment beperkt mogelijk. De kerkdiensten worden tevens uitgezonden. Iedere zondag kunt u om 9.30 uur en om 14.30 uur live meekijken via HHG Wapenveld/Wezep of meeluisteren via kerkdienstgemist.nl.

Liturgie van de rouwdienst van Dhr. R.B. van Diepen op zaterdag 4 december aanvang 10:30


Liturgie zondagmorgen 5 december 9:30 uur


Ps. 27: 3

Ps. 40: 4

Schriftlezing: Jesaja 9: 1 – 6

Ps. Lofzang van Zacharias: 4

Ps. 2: 7
Preeknotities voor kinderen

  • 1e collecte: Wycliff (Diaconie:NL23RABO 0113 9316 70)
  • 2e collecte: Kerk (Kerkvoogdij: NL39RABO 0326 5673 13)
  • 3e collecte: Huisvesting (Kerkvoogdij: NL39RABO 0326 5673 13)

Liturgie zondagmiddag 5 december 14:30 uurPs. Lofzang van Maria: 1

Ps. 68: 9
Schriftlezing: Micha 2: 1 – 13

Ps. 118: 9

Ps. 105: 24


Preeknotities voor kinderen

  • 1e collecte: Wycliff (Diaconie:NL23RABO 0113 9316 70)
  • 2e collecte: Kerk (Kerkvoogdij: NL39RABO 0326 5673 13)
  • 3e collecte: Huisvesting (Kerkvoogdij: NL39RABO 0326 5673 13)

Collecten

Rekeningnummers i.v.m. collecten:

  • Diaconie: NL23RABO 0113 9316 70
  • Kerkvoogdij: NL39RABO 0326 5673 13