Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Wapenveld/Wezep, onderdeel van de Hersteld Hervormde Kerk. Op deze site vindt u alle relevante informatie over onze gemeente. Vragen en/of opmerkingen over deze site kunt u kwijt via [email protected].


De kerkdiensten worden tevens uitgezonden. Iedere zondag kunt u om 9.30 uur en om 14.30 uur live meekijken via HHG Wapenveld/Wezep of meeluisteren via kerkdienstgemist


Liturgie donderdag 26 mei HEMELVAARTSDAG 9:30 uur


Ps.

Ps.

Schriftlezing:

Ps.

Ps.

Ps.


Preeknotities voor kinderen

1e collecte: SDOK (Diaconie:NL23RABO 0113 9316 70)

2e collecte: Predikantsplaats (Kerkvoogdij: NL39RABO 0326 5673 13)


aa

Liturgie zondagmiddag 29 mei 14:30 uur


Ps.

Ps.
Schriftlezing:

Ps.

Ps.

Ps.
 

Preeknotities voor kinderen

1e collecte: Diaconie (Diaconie:NL23RABO 0113 9316 70)

2e collecte: Onderhoud Kerk (Kerkvoogdij: NL39RABO 0326 5673 13)

3e collecte: Kerktelefoon + Online diensten (Kerkvoogdij: NL39RABO 0326 5673 13)


Collecten

Rekeningnummers i.v.m. collecten:

  • Diaconie: NL23RABO 0113 9316 70
  • Kerkvoogdij: NL39RABO 0326 5673 13