Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Wapenveld/Wezep, onderdeel van de Hersteld Hervormde Kerk. Op deze site vindt u alle relevante informatie over onze gemeente. Vragen en/of opmerkingen over deze site kunt u kwijt via [email protected].


Coronavirus

Vanwege de coronacrisis zijn alle kerkelijke activiteiten en bijeenkomsten op dit moment beperkt mogelijk. De kerkdiensten worden tevens uitgezonden. Iedere zondag kunt u om 9.30 uur en om 14.30 uur live meekijken via HHG Wapenveld/Wezep of meeluisteren via kerkdienstgemist.nl.


Liturgie zondagmorgen 13 juni 9:30 uur

Ps. 100: 2
Schriftlezing: Psalm 23 Tekst: Psalm 23: 5

Ps. 23: 2

Thema: De Herder is mijn Gastheer
Punten:
1.      De Gastheer zorgt voor de voorbereiding
2.      De Gastheer schenkt Zichzelf
3.      Verwondering tijdens het aanzitten

Ps. 16: 3

Ps. 36: 2

Preeknotities voor kinderen

  • 1e collecte: Fonds Noodlijdende Gemeente en personen (Diaconie: NL23RABO 0113 9316 70)
  • 2e collecte: Vergoeding Gastpredikanten (Kerkvoogdij: NL39RABO 0326 5673 13)

Liturgie zondagmiddag 13 juni 15:00 uur

Ps. 63: 2
Schriftlezing: Psalm 23 Tekst: 23: 6
 
Ps. 79: 4

Ps. 23: 3

Thema: Voor altijd verbonden aan de Herder en Gastheer 
Punten:
1.      Vergezeld worden van Gods goedertierenheid
2.      Verblijven in Gods huis

Ps. 79: 7

Preeknotities voor kinderen

  • 1e collecte: Fonds Noodlijdende Gemeente en personen (Diaconie: NL23RABO 0113 9316 70)
  • 2e collecte: Vergoeding Gastpredikanten (Kerkvoogdij: NL39RABO 0326 5673 13)

Collecten

Rekeningnummers i.v.m. collecten:

  • Diaconie: NL23RABO 0113 9316 70
  • Kerkvoogdij: NL39RABO 0326 5673 13