Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Wapenveld/Wezep, onderdeel van de Hersteld Hervormde Kerk. Op deze site vindt u alle relevante informatie over onze gemeente. Vragen en/of opmerkingen over deze site kunt u kwijt via [email protected].


Coronavirus

Vanwege de coronacrisis zijn alle kerkelijke activiteiten en bijeenkomsten op dit moment beperkt mogelijk. De kerkdiensten worden tevens uitgezonden. Iedere zondag kunt u om 9.30 uur en om 14.30 uur live meekijken via HHG Wapenveld/Wezep of meeluisteren via kerkdienstgemist.nl.


Liturgie zondagmorgen 31 oktober 9:30 uur

Voorzang Ps.

Ps.

Ps.

Schriftlezing:

Ps.

Ps.

Ps.

Preeknotities voor kinderen

  • 1e collecte: Diaconie (Diaconie: NL23RABO 0113 9316 70)
  • 2e collecte: Kerktelefoon – Online diensten (Kerkvoogdij: NL39RABO 0326 5673 13)

Liturgie zondagmiddag 31 oktober 14:30 uur

Voorzang Ps.

Ps.
Schriftlezing:

Ps.

Ps.

Ps.

Preeknotities voor kinderen

  • 1e collecte: Diaconie (Diaconie: NL23RABO 0113 9316 70)
  • 2e collecte: Kerktelefoon – Online diensten (Kerkvoogdij: NL39RABO 0326 5673 13)

Collecten

Rekeningnummers i.v.m. collecten:

  • Diaconie: NL23RABO 0113 9316 70
  • Kerkvoogdij: NL39RABO 0326 5673 13