Welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente Wapenveld/Wezep, onderdeel van de Hersteld Hervormde Kerk. Op deze site vindt u alle relevante informatie over onze gemeente. Vragen en/of opmerkingen over deze site kunt u kwijt via webmaster@hhgwezep.nl.


De kerkdiensten worden tevens uitgezonden. Iedere zondag kunt u om 9.30 uur en om 14.30 uur live meekijken via HHG Wapenveld/Wezep of meeluisteren via kerkdienstgemist

Liturgie zondag 24 september 2023

Ochtenddienst 9.30 uur
Ps. vz
Ps. 138: 1
Ps. 119: 85
Schriftlezing: 2 Korinthe 13
Ps. 89: 2, 9 en 15
Ps. 97: 7
Gz. Avondzang: 7

Middagdienst 14.30 uur
Ps. vz
Ps. 25: 6
Ps. 119: 13
Schriftlezing: Romeinen 12: 1-2, 9-12 en 13: 11-14
Tekst: Romeinen 12: 2         
Ps. 1: 1 en 3
Ps. 119: 80
Ps. 25: 4

Thema: Een levenslange hervorming
1. Gods wil beproeven
2. Wordt niet gevormd door de wereld
3. Wordt innerlijk omgevormd

Preeknotities voor kinderen

Collecten:

  1. Diaconie (Diaconie)
  2. Kerk (Kerkvoogdij)
  3. Orgelfonds (Kerkvoogdij)

Rekeningnummers:

  • Diaconie: NL23RABO 0113 9316 70
  • Kerkvoogdij: NL39RABO 0326 5673 13