Binnen de gemeente zijn de volgende verenigingen actief: mannenvereniging Nehemia, vrouwenvereniging Febe, de kinderclubs Hosanna en Immanuël, de jeugdclub Samuël en de jeugdvereniging Jeftha.